Stanna hemma om du väntar på provsvar för covid-19

För att hjälpa personalen inom vård och omsorg vill vi påminna om att du som har symptom och som inväntar provsvar på covid-19 ska stanna hemma till att du fått provsvaret. Detta är viktigt för att minska risken för smittspridning i samhället.

Kom också ihåg att alla i familjen ska stanna hemma om någon av familjemedlemmarna har konstaterats vara smittad.

Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen.

Uppdaterad den 21 december 2020