South Lapland Airport rustar för framtiden

För att kunna utveckla flygplatsverksamheten i Vilhelmina och få möjlighet att ta hit större flygmaskiner i framtiden jobbar flygplatsbolaget South Lapland Airport AB med en utbyggnad av landningsbanan.

Flygplatsen i Vilhelmina, South Lapland Airport, planerar nu stora satsningar för att bland annat möta upp högre myndighetskrav men även för att säkra framtidens upphandlingar med eventuellt andra maskintyper.
- Från och med 1 januari i år har flygplatsen blivit uppgraderad till bankod 3C. Det innebär att dagens flygmaskiner kan operera på start- och landningsbanan med mindre begränsningar, säger flygplatschefen Johan Hagelberg.

Satsningarna innebär också ett utökat utnyttjande av start-och landningsbanan som totalt är 1500 meter men i dagsläget har en inflyttad landningströskel där endast 1260 meter av banan får användas.
- För att skapa en mer flexibel flygplats för våra operatörer verkar vi för att kunna nyttja hela landningsbanan och få bort den så kallade landningströskeln. Detta är möjligt tack vare att de som är bosatta i omgivningen haft förståelse och varit delaktiga i processen, säger Johan Hagelberg.

Målsättningen är dessutom att under år 2019 påbörja projektering för att förlänga banan ytterligare 300 meter västerut.
- Det skulle innebära att vi uppnår optimal längd 1800 meter för den nya bankoden och vi kommer kunna nyttja flygplatsen även för större maskintyper vilket är helt nödvändigt för framtiden.

Det ser väldigt positivt ut för flygplatsens utveckling där grunden till det är att det finns en bred politisk förankring i kommunen.
- Bland politikerna i Vilhelmina finns en samsyn där vi ser stora värden med att ha en väl fungerande flygplats i regionens upptagningsområde. Och det ska vi fortsätta jobba för, säger kommunalrådet Magnus Johansson (S). 

 

Uppdaterad den 29 november 2022