Nytta för bygden - sök bygdemedel för 2023

Nu är det dags att söka bygdemedel för 2023 och ansökan ska göras till Länsstyrelsen senast 31 januari 2023. Bygdemedel bidrar till kulturförvaltning, och ger föreningar och offentliga aktörer möjlighet att göra upprustningar och skapa utveckling.

Vem kan söka bygdemedel?

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Föreningar i berörd bygd kan ansöka om medel och i Vilhelmina kommun definieras hela kommunen som berörd bygd. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag söka bidrag.

Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Information om hur du ansöker om bygdemedel hittar du här.  

Kontakta gärna kommunens handläggare för att diskutera dina idéer i ett tidigt skede. Länsstyrelsen ger även en digital utbildning i hur du ansöker den 8 december. Här finns information om utbildning och hur du anmäler dig.  

Uppdaterad den 29 november 2022