Södra Lapplands gymnasieförbund söker nya medarbetare

Just nu söker det nybildade Södra Lapplands gymnasieförbund tre nya medarbetare; rektor, skolchef samt schemaläggare.

Södra Lapplands gymnasieförbund är ett nybildat förbund som syftar till att erbjuda ungdomar i Lapplands inland en god och bred gymnasieutbildning. I förbundet ingår Vilhelmina kommun och Storumans kommun som tillsammans har tre gymnasieskolor.

Dessa tre skolenheter har funnits och verkat länge på respektive ort och har samtliga hög måluppfyllnad och hög andel behöriga lärare. Det nya förbundet har ett upptagningsområde från Sorsele i norr till Dorotea i söder. Det totala elevunderlaget är ca 500 elever och omfattar nio gymnasieprogram.

Just nu söker gymnasieförbundet tre nya medarbetare. Läs mer om tjänsterna via dessa länkar:

Skolchef

Rektor - Du länkas till Storuman kommuns rekryteringsverktyg

Schemaläggare

Uppdaterad den 29 november 2022