Södra Lapplands gymnasieförbund ska bredda elevernas utbud

Det är spännande tider för gymnasieskolorna i Vilhelmina och Storuman. Från och med starten av höstterminen är nämligen Södra Lapplands gymnasieförbund officiellt sjösatt, och därmed ska eleverna få ett bättre utbud i sin utbildning.

De elever som skickar in sina ansökningar för gymnasieprogrammen för läsåret 22/23 kommer att få helt nya förutsättningar jämfört med tidigare årskullar. För första gången går alla utbildningar inom Vilhelmina och Storumans kommuner under samma tak. Det innebär i sin tur en ökad bredd av utbudet. 

- Eleverna kan välja utbildningar i förbundet som förstahandsval och vi ska stötta dem med bra förutsättningar, till exempel hybridutbildningar. Med hjälp av digital teknik kan de elever som vill vara kvar på hemorten i större utsträckning, säger skolchefen Eva Flodin. 

 
Hon påbörjade sin anställning förbundschef i februari. Under åren som anställd hos Vilhelmina kommun har hon hunnit arbeta både som rektor och biträdande rektor på flera skolor samt som förvaltningsstöd åt utbildningsförvaltningen. I rollen som förbundschef kommer hon att samverka med de befintliga rektorerna.

 

Det nya kommunalförbundet kommer att verka för att kunna erbjuda eleverna bästa möjliga utbildning, både för eleverna som bor i förbundets medlemskommuner men även för de som kommer utanför det vanliga upptagningsområdet.  
- I förbundet ingår till exempel två nationella idrottsutbildningar, Tärnaby alpina gymnasium och armbrytargymnasiet, som lockar ungdomar från olika platser i landet, säger Eva Flodin. 

 

Framförallt kommer Södra Lapplands gymnasieförbund att kunna erbjuda ett större utbud av kurser som man kan samläsa, tack vare digitala lösningar.  
- Har vi till exempel två elever i Vilhelmina, två elever i Tärnaby och två elever i Storuman som vill läsa ett språk så kan vi nu faktiskt genomföra det med digital teknik. Det hade vi kanske inte kunnat genomföra annars, både sett till att få tag på lärare med rätt behörighet samt att få till tillräckligt stora grupper för att undervisningen ska fungera bra, förklarar Eva Flodin. 

 

Något som underlättat stort för detta är en ändring i lagstiftningen som numera möjliggör för gymnasieskolor att besluta om fjärrundervisning. 

- Den förändringen har absolut underlättat för att bilda detta förbund, så att vi kan erbjuda eleverna en likvärdighet i sin utbildning oavsett var man bor. 

 

Besök Södra Lapplands gymnasieförbunds hemsida för att läsa mer

Uppdaterad den 29 november 2022