Snömängder på tak och balkonger

Senaste veckornas nederbörd och vindar har gjort att det på många håll ligger stora mängder snö på tak och balkonger.
Vi vill därför påminna er att se över era fastigheter.

Efter de kraftiga snöfall vi fått på många håll inom kommunen där det kommit mängder av snö i samband med hårdvind, vilket skapat ordentligt med drivsnö.

De flesta takkonstruktioner är inte dimensionerade för den snedbelastning som drivorna ger, vilket gör att takkonstruktionen kan bli instabil och slitas isär.

En del byggnader har fått drivor som hänger ut från taken som utgör en risk för dem som vistas under. Det är fastighetsägaren som ansvarar om en olycka skulle inträffa på grund av snö eller is som faller ner.

Risken för brott i konstruktionen eller ras vid ett väderomslag är stor när man har stora mängder snö på byggnaden eller delar av byggnaden. 

Det är fastighetsägaren som ansvarar om en olycka skulle inträffa på grund av snö eller is som faller ner.

Om ni behöver skotta av era tak, tänk på säkerheten.

 

Miljö- och byggnadsnämnden

Vilhelmina Kommun

Uppdaterad den 27 januari 2021