Snöhögar är inte lekplatser

Kommunens snöröjare vill uppmärksamma alla att ingen lek får ske där de lägger upp snö. De gör ett intensivt arbete vid snöfall och forslar snö till stora högar, för att sedan frakta bort det till en plats vid ÅVC:n. Vid alla moment finns det en fara för lekande barn i och vid snöhögarna. Vi kanske står inför en lång vinter, och vi hoppas att alla barn får mycket kul i snön - på avsedda platser för lek.

Uppdaterad den 8 november 2023