Smittspridningen under vecka 17

Smittspridningen i länet är fortsatt högt och under vecka 17 registrerades 15 nya fall i Vilhelmina kommun.

Ännu en vecka går mot sitt slut och vi kan se att allt fler personer börjar få sin första dos vaccin mot covid-19. Smittspridningen är fortfarande hög i Västerbottens län men nu är den främst koncentrerat till Umeåområdet. Med det sagt så är det fortfarande mycket viktigt att övriga länet fortsätter följa rekomendationerna! Den smittspårning som Regionen utför visar att många umgås i för stora grupper och inte håller sig till sin krets eller bubbla. Speciellt ökar smittan bland unga vuxna.
 
I Vilhelmina kommun registrerade Folkhälsomyndigheten 15 nya fall under vecka 17. Igår justerades även det totala antalet smittade personer i kommunen sedan pandemins start från 215 till 204 personer. Anledningen till justeringen är att Folkhälsomyndigheten nu använder sig av folkbokföringsinformation från SCBs totalbefolknigsregister från 31 december 2020. Tidigare har Fohm använt sig av 2019 års register.
 
Uppdaterad den 7 maj 2021