Smittspridning vecka 42

Under vecka 42 har smittspridningen i Västerbottens län minskat och i Vilhelmina kommun har inga nya fall av covid-19 registrerats.

Under föregående vecka registrerades 182 nya fall i Västerbottens län (186 fall under vecka 41). Det är i Umeåområdet där smittspridningen är som högst, fallen i Skellefteåområdet har minskat och enbart enstaka fall i Södra Lappland har rapporterats in. Det fortfarande bland unga och ovaccinerade där smittspridningen dominerar. Region Västerbotten uppmanar personer i åldrarna 16–40 att fortsätta boka tid för vaccinering då det fortfarande finns personer i denna grupp som inte vaccinerat sig.

Personer som är födda 1941 eller tidigare kan nu boka tid för en tredje dos, det gäller även de personer som har hemtjänst. Vaccinationen av brukare på äldreboenden och de med hemsjukvård pågår i länet där de nu får en tredje spruta och vaccineringen av 12 till 15-åringar fortsätter.  

På grund av den låga smittspridningen i länet kommer Vilhelmina kommun nu att avveckla denna typ av veckorapport. Skulle smittspridningen börja öka igen kommer vi att starta upp rapporteringen igen men i detta skede vill vi uppmuntra er att istället följa Region Västerbottens veckovisa rapportering på deras hemsida och i sociala medier. Om du vill hitta aktuell coronastatistik för kommunen så uppdateras den varje torsdag på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Uppdaterad den 28 oktober 2021