Smittspridning vecka 29

Under vecka 29 ökade smittspridningen i länet något och två nya fall av covid-19 registrerades i Vilhelmina kommun.

Region Västerbotten rapporterar att smittspridningen ökat något i länet under vecka 29. Under föregående vecka registrerades 43 nya fall i länet (35 fall under vecka 28), av dem är 32 personer hemmahörande i Umeåområdet, fyra i Skellefteåområdet, sex i Södra Lappland och ett fall gäller en person som är folkbokförd utanför länet. Två av fallen är hemmahörande i Vilhelmina kommun.

Man ser nu att deltavarianten står för majoriteten av fallen i länet. Det är troligt att deltavarianten kommer bli den dominerande virusvarianten här likt övriga Sverige och Europa. För att skydda sig själv och andra är det viktigt att man vaccinerar sig - två doser krävs för att få ett fullgott skydd mot covid-19. Var därför noga med att gå och vaccinera dig en andra gång efter din första spruta.

Aktuell coronastatistik hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida

Uppdaterad den 29 juli 2021