Skoterförbud inom Vilhelmina södra samebys marker

Från 5 maj till och med 1 juni gäller skoterförbud inom Vilhelmina södra samebys åretruntmarker.

Förbudet gäller motordrivna fordon på följande på skoterleder:

Saxnäs – Borgafjäll inklusive Saxnäs – Satssjön
Klimpfjäll – Slipsiken
Jämtlandsgräns – Stekenjokk – Saxån
Tjåkkolastugan – Stekenjokk
Norska gränsen – Remdalen – Tjåkkolastugan
Tjåkkolastugan – Klimpfjäll
Durrenstugan – Ransaren

Förbudet gäller även personer folkbokförda väster om odlingsgränsen inom Västerbottens län (ortsbor).
Förbudet gäller inte person som har Länsstyrelsens upplåtelse för fiske med nät eller krok (husbehovsfiske).
Beslutet gäller från och med den 5 maj 2021 till och med 1 juni 2021.

Den 5 maj årligen inträder det så kallade majförbudet i Västerbottens län, som innebär att skotertrafik förbjuds på statens mark ovan odlingsgränsen inklusive skoterleder. Personer folkbokförda väster om odlingsgränsen (ortsbor) är dock undantagna och får köra längs allmänna skoterleder så länge snöföre råder.

Läs beslutet

Bilden visar det område där skoterförbuden gäller.

Uppdaterad den 5 maj 2021