Skärpta rekommendationer i Västerbottens län förlängs till den 23 maj

Smittspridningen är fortfarande hög i Västerbottens län. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna ännu en gång.

I slutet av februari infördes skärpta rekommendationer i Västerbotten som ett komplement till de nationella råden. Dessa förlängs nu återigen till och med den 23 maj 2021. Bakgrunden är det fortsatt höga antalet nya fall av covid-19 och dess påverkan på sjukvården.

En viss modifiering har gjorts i rekommendationerna. Nu gäller det att resa smittsäkert istället för att undvika onödiga resor. Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Det gäller både under resan och på resmålet. Planera även för hur du ska agera om du skulle få symtom som kan vara covid-19.

– Även om smittspridningen varierar mellan olika delar av länet så behövs det länsgemensamma rekommendationer, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Just nu är smittspridningen oroande hög i Umeåområdet. Smittan förekommer i alla åldrar men flest antal nya fall ses bland unga vuxna.

– Läget kan dock snabbt förändras, vi har tidigare haft stor smittspridning i Skellefteå och Lycksele och då lyckats vända den negativa kurvan. Rekommendationerna gäller hela Västerbotten, oavsett var man är, och det är varje individs ansvar att se till att de följs. Det är fortfarande vårt beteende och våra rutiner som kan påverka smittspridningen, säger Stephan Stenmark.

Stephan Stenmark förtydligar att vaccinationerna som genomförs mot covid-19 i länet skyddar mot svår sjukdom men påverkar ännu inte smittspridningen ute i samhället så fler människor måste vaccineras.

Förlängda rekommendationer från den 10 maj till och med den 23 maj

Fokus i rekommendationerna i Västerbotten ligger på att träffa få människor och att hålla avstånd:

  • Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du bor med eller en liten krets.
  • Undvik platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel och handla ensam.
  • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och träffa så få som möjligt.
  • Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Det gäller både under resan och på resmålet. Var även noga med att du kan ta dig hem på ett säkert sätt om du skulle få symtom.
  • Alla födda 2004 och tidigare ska använda munskydd i kollektivtrafiken, oavsett tid eller dag. Detta gäller så länge vi har utbredd samhällsspridning av covid-19 i Västerbotten.
  • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt i inomhusmiljö inte går att undvika och kom ihåg att munskydd inte minskar behovet av avstånd där det går.
  • Dessutom bör alla barn, 0-18 år, i ett hushåll stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon väntar på provsvar för covid-19. Om ett barn har symtom, även de under sex år, och inte provtas bör alla barn i familjen stanna hemma om familjen varit i kontakt med någon med misstänkt covid-19.

Läs mer här: 1177.se/vasterbotten/skarpta-rekommendationer

Pressmeddelande från Region Västerbotten

Uppdaterad den 29 november 2022