Satsning på kompetensförstärkning i glesbygd via Akademi norr

Vilhelmina kommun har varit en aktiv medlem i kommunalförbundet Akademi Norr sedan starten år 2000. Nu har Akademi Norr blivit beviljade 7,5 miljoner i från Europeiska socialfonden för projektet Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd.

Akademi Norr består av 12 inlandskommuner och har under alla år haft stor betydelse för kompetensförsörjning i yrken som kräver eftergymnasial utbildning.

- Det är många som arbetar som sjuksköterska, socionom och lärare i Vilhelmina idag, som har studerat på högskola/yrkeshögskola genom Akademi Norr. Utan vårt medlemskap i kommunalförbundet hade det varit svårt att bemanna många av de nyckelpositioner i det lokala arbetslivet som gör att samhället fungerar idag, säger Lars Gavelin, arbetsmarknads- och vuxenutbildningschef på Vilhelmina kommun.

Det nya projektet ska ge invånarna i glesbygden bättre möjligheter att ta del av högre utbildning, samt ge kommuner och företag i norra Norrland ökade möjligheter att rekrytera utbildad personal och därmed minska konsekvenserna på arbetsmarknaden som orsakas av gles geografi. Medlen kommer innebära allt från att starta upp nya utbildningar till att kunna göra praktik på hemorten och studera på distans.

- Med det här projektet utökas samarbetet inom kompetensförsörjningen ytterligare. Det kommer att ha betydelse för tillgång till kompetent arbetskraft, för vårt lokalsamhälle och för norra Norrland, säger Lars Gavelin.

Läs mer: Jättesatsning: Ska få fler att utbilda sig och höja kompetensen i regionen (akademinorr.se)

Uppdaterad den 9 januari 2023