Sammanfattning från kommunstyrelsens 26/11

Under onsdagen tog Vilhelminas kommunstyrelse beslut om begränsningar av inköp, anställningar och investeringar samt ett förslag till kommunfullmäktige på besparingsåtgärder. Samtidigt lämnas även ett förslag om att köpa Bilbolagets lokaler för att säkra fordonsutbildningens framtid i Vilhelmina. ”Vi måste bestämma om vi ska satsa eller lägga ned, och i det här fallet valde vi att satsa”, säger kommunalrådet Annika Andersson.

Under tisdagen beslutade kommunstyrelsen i Vilhelmina att lyfta ett förslag på åtgärdspaket till kommunfullmäktige som ska sänka kommunens kostnader med 35 miljoner kronor under två år.
- Vi har bedrivit verksamhet över våra tillgångar under många år, och nu är det allvarligt. Vi måste anpassa och dimensionera våra verksamheter så intäkter och kostnader följer varandra, säger Annika Andersson, kommunalråd.

Förslagen innebär bland annat höjda taxor inom barnomsorg och IT, en översyn av kostverksamheten samt indragning av friskvårdsbidrag och gratis kaffe. Utöver det pågår stora beredningar för att se över utbildnings- och socialförvaltningarnas verksamheter.
- Detta är förslag till beslut som kommunfullmäktige kommer att ta upp i december och februari. Vi måste få budget i balans, även om det är jobbiga beslut som måste tas, säger Annika Andersson, kommunalråd.

Redan nu påbörjas de ekonomiska åtgärderna i form av begränsningar av inköp, anställningar och investeringar för Vilhelmina kommun, ett beslut som gäller tills vidare, eller tills annat beslut fattas.
Kommunstyrelsen föreslår även till kommunfullmäktige att köpa Bilbolagets lokaler för 1,2 miljoner kronor.
- Det kan vara svårt att förklara ett inköp i dessa tider, men vi måste helt enkelt hitta en balans i att gasa och bromsa samtidigt. Nuvarande lokaler är gamla och i dåligt skick, och uppfyller inte arbetsmiljökraven då huset sjunker och har höga radonhalter, förklarar Annika Andersson.

Beslutet att köpa Bilbolagets lokaler sker i en tid av ekonomiskt underskott, men är nödvändigt för att säkra fordonslinjens framtid i Vilhelmina.
- Fordonsutbildningen är en av Malgomajskolans mest populära utbildningslinjer där eleverna har goda möjligheterna att få jobb direkt efter utbildningen. Vi måste bestämma om vi ska satsa eller lägga ned, och i det här fallet väljer vi att föreslå en satsning då den här utbildningen är otroligt viktig för näringslivet som sedan anställer de här eleverna.

Ett axplock ur kommunstyrelsens förslag på åtgärdspaket:

  • Att invänta resultat av de beslutade beredningarna som utbildningsnämnden och socialnämnden påbörjat för beslut i KFM februari 2020
  • Att föreslå taxehöjningar och avgifter inom barnomsorg, IT och hyresjusteringar för socialnämnden.
  • Att uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn av kostnader kostverksamheten i syfte att minska portionspriset samt minska matsvinnet med 50% år 2021
  • Att ta bort personalbefrämjande åtgärder såsom fritt kaffe och friskvårdsbidrag från och med 20-01-01.
Uppdaterad den 6 augusti 2020