Samiska temaveckor på Hembergsskolan

Under vecka 22 och 23 har åttorna på Hembergsskolan fått ta del av den samiska kulturen. I två veckor har de vardagliga ämnena varvats med lektioner och aktiviteter med samiskt tema.


Malin Blind och Laila Daerga från Vilhelmina kommuns samiska förvaltningskommun har vid två tillfällen besökt åttondeklassarna. Då har eleverna fått veta mer om bland annat renskötselåret, samebyar i Vilhelmina, lagen, språket, tvångsförflyttningar och koltar.

– Vilhelmina kommun har en röd tråd genom utbildningen om samer och det här gör vi varje år, berättar Laila Daerga.

I klassrummet fanns det även möjlighet att se hur den Nordsamiska och Sydsamiska kolten ser ut och vad som skiljer dem åt.

– Det finns en tanke bakom varje detalj i kolten, som till exempel civilstånd och var man kommer ifrån, berättar Laila Daerga.

Uppdaterad den 6 augusti 2020