Samisk språkvecka: Kundtjänst hälsar er välkommen på samiska under v. 43

Nu firar vi Gielevåhkoe/Giellavahkku/ Giällavahkko/ Giellavahkko/ Giellavahkko
Buerie Båeteme Vualtjeren Tjïeltese!

Sametingen i Sverige, Norge och Finland uppmärksammar samiska språken genom en språkvecka. Syftet med den samiska språkveckan är att lyfta de samiska språkens status och öka kunskapen om samiska språk och kultur i hela samhället. Just den här veckan kommer de samiska språken att höras och dyka upp överallt.

Vilhelmina kommun är en samisk förvaltningskommun och har som uppdrag att främja och synliggöra samiska i vår kommun. Därför blir alla medborgare som ringer in till kundtjänst hälsad välkommen på samiska.

Vi vill tipsa om att Samiskt språkcentrum arrangerar digitala språkkvällar via Teams där samiska är kommunikationsspråket (ej tolkning). 

Mer om det kan ni finna på Sametinget.se/sprakvecka och på Giellavahkku.org finns hela Sápmis evenemang under språkveckan.

Uppdaterad den 29 november 2022