Sagavägenstipendium gick till Vualtjere Doudji

Vilhelmina Sameförening Vualtjere Doudji fick under fredagen ta emot ett av årets Sagavägenstipendier.

Sagavägenföreningen gav i fredags ett stipendium på 5 000 kronor till Vualtjere Duodji med följande motivering:

Föreningen Vualtjere Duodji en ideell förening som är verksam i den samiska kulturen med utställningar och kurser. De verkar för att den sydsamiska slöjdtraditionen och det sydsamiska språket hålls levande samt att vid föreningens sameviste på Kyrkberget i Vilhelmina, visa på äldre sydsamiskt byggnadssätt.

Föreningen forskar och dokumenterar äldre sydsamiska ortnamn samt genom arkeologisk forskning söker spår av samisk kultur och fornlämningar i naturen.
Föreningen gör en stor kulturgärning i vår bygd och därför tilldelas Vualtjere Duodji Sagavägenstipendium för 2018

Uppdaterad den 29 november 2022