Så förebygger vi självmord tillsammans

Suicidpreventiva dagen 10 september - en dag med fokus på arbetet för att förebygga och förhindra självmord. Region Västerbotten och kommuner i regionen jobbar med att stärka den psykiska hälsan och samarbetar även med andra samhällsaktörer. Som privatperson finns det också mycket du kan göra för att hjälpa en människa som mår dåligt.

Se varandra och ha ett skyddsnät på plats

Den offentliga sektorn har ett brett ansvar för att förebygga självmord. Insatser sträcker sig från hälsofrämjande arbete i skolan till psykiatrisk akutsjukvård. Det omfattar också förebyggande insatser i fysisk miljö, som att montera broräcken för att förhindra självmord vid högre broar.

– Medarbetarna ska känna sig trygga i att möta människor i kris. Det är viktigt att ställa frågor om tankar eller planer på självmord, och att våga ta emot svaret. Allt för att kunna erbjuda rätt stöd från rätt instans, säger Samuel Arnfjell som är psykiatrisamordnare i Lycksele.

En länsgemensam suicidpreventiv strategi har arbetats fram. Den ska förankras mot förslaget på den nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention som tagits fram av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och 24 andra myndigheter.

Vad kan vi alla göra?

Även som privatperson är det viktigt att våga öppna upp för ett samtal, trots att man kan känna en rädsla för vad man kan få veta. En vanlig myt är att det är farligt att prata om självmord för att det kan leda till att personen tar sitt liv. Men faktum är att ett samtal som ger möjlighet att sätta ord på tankar och känslor ofta leder till nya perspektiv där andra möjliga vägar framåt öppnar upp sig.

– Som medmänniska är du aldrig ansvarig för någon annans handlingar. Du kan däremot spela en betydelsefull roll genom att ställa frågor, lyssna på svaren och hjälpa personer till vården om det behövs, säger Sara Larsson, folkhälsosamordnare i Vindeln.

Om du själv har tankar på att inte vilja leva

Om du själv har självmordstankar så är det bra att veta att du inte är ensam med denna typ av tankar och det finns hjälp att få.

Kontakt med hälso- och sjukvården

Kontakta hälsocentral eller sjukstuga om du har självmordstankar eller mår så dåligt att du har svårt att klara av vardagen. 

Om det är bråttom

Om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig eller om du har planer på att ta ditt liv ska du söka vård genast på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112.

Psykiatriska akutmottagningar

Umeå 090-785 65 00 (öppet dygnet runt)

Södra Lappland och Skellefteå:

090-77 19 19 (öppet 8.00-21.00). Övriga tider 090-785 65 00

Barn och unga

För barn och unga med psykisk ohälsa finns en samlad kontaktväg in till vården. Ring 1177 och välj knappval 2.

Stödlinjer och telefonjourer

1177.se/stodlinjer

Vad händer nära mig?

Är du intresserad av att veta vad som pågår i din kommun eller i regionen, ta kontakt med ansvarig tjänsteperson, förslagsvis via kommun- eller regionväxeln.

Länsarbetsgrupp för suicidprevention: 

Jenny Lundberg, Bjurholm

Samuel Arnfjell, Lycksele

Doris Öhlund, Robertsfors

Josephine Gabrielsson, Sorsele

Marianne Paavola, Vindeln

Sara Larsson, Vindeln

Lina Tjärnström, Skellefteå

Daniel Burman, Storuman och Malå

Sabina Björk, Vilhelmina

Camilla Garefeldt, Dorotea

Mari-Louise Skoogh, Norsjö

Kevin Björnsdotter, Umeå

Daniela Holmberg, Åsele

Emma Wasara, Region Västerbotten

Uppdaterad den 10 september 2023