Ricklundgården fick kommunens kulturstipendium för 2022

Vilhelminas kommunstyrelse har beslutat att Ricklundgården får kommunens kulturstipendium för år 2022. I motiveringen betonas det stora engagemanget för konst, design och kreativitet, inte minst för ungas konstutövande, som finns i Ricklundgårdens verksamhet.

Ricklundgården i Saxnäs skapades av paret Emma och Folke Ricklund i slutet av 40-talet. Idag är det ett konstmuseum på sommaren och året om är Ricklundgården ett residens för konstnärer. Tina Larsson är verksamhetschef för Ricklundgården:

- Det känns bra att Ricklundgården och vår verksamhet blir erkända av Vilhelmina kommen. De senaste åren har vi gått igenom en enorm utveckling, där vi har riktat oss mot en yngre publik och erbjuder professionell konstverksamhet gratis till alla Vilhelminas barn och unga.

Unik konstpedagogisk verkstad

Tina Larsson berättar att i projektet EMMAS bedriver de konstpedagogisk verkstad. Grundskoleelever i kommunen får under och efter skoltid möjlighet att ta del av konst och kultur tack vare en anställd konstpedagog.

- Vi är helt unika i fjällen med att ha en anställd konstpedagog och vi anser att barn och unga också förtjänar att ta del av konstutövande. Genom EMMAS har vi både förenklat och förbättrat hur vi pratar om konst och kultur; vi har blivit mer folkliga och öppna.

Ricklundgården har öppet på förmiddagen på torsdagar för de som är daglediga. De bjuder på våfflor och samtal, och de som närvarar ges ett sammanhang och ett umgänge. På eftermiddagarna bedrivs konstpedagogisk verkstad som är öppet för framför allt unga i Saxnäs, men alla är förstås välkomna.

- Konst och kultur är viktigt i det förebyggande arbetet för psykisk hälsa. Människor behöver mötesplatser och någonting mer än arbete och skola i sina liv, menar Tina Larsson. 

"Satsa på konst och kultur"

Ricklundgården är en stiftelse där huvudmän är Region Västerbotten och Vilhelmina kommun. Tina Larsson ser att Ricklundgården har en betydande roll för den kreativa näringen och bidrar till kommunens attraktivitet, och därmed både till inflyttning och att människor vill leva och bo i Vilhelmina.

- Jag ser ljust på framtiden för Ricklundgården och vårt arbete i Vilhelmina kommun. Det jag sedan önskar är att alla politiker ska ta mod till sig och satsa på konst och kultur i glesbygden.

Kulturstipendiet delades ut lördagen den 11 februari i samband med invigningen av WWW – Wilhelmina Winter Weekend.

Tina Larsson, verksamhetschef på Ricklundgården, talade och tackade för kulturstipendiet. Max Fredriksson, vice ordförande i kommunstyrelsen, delade ut stipendiet från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens motivering:

På Ricklundgården finns ett brinnande intresse och engagemang för konst, design och kreativitet, vilket visats genom utveckling av dess verksamhet.

Ricklundgården har visat mångsidighet, mod och framåtdriv, vilket varit viktigt för uppstarten av projektet EMMAS, en verksamhet som ska motivera våra barn och unga till att upptäcka konst och kultur genom att bli inspirerande till eget skapande.

Med erfarenhet, kompetens samt ett aldrig sinande engagemang för bevarande av våra konstskatter och historia bidrar Ricklundgården till ökade kunskaper hos såväl invånarna som besökarna i vår kommun. Det är en oas för skapande och visionen om att gården ska bli Europas bästa konstresidens lever vidare mot framtiden tack vare det stora engagemanget i verksamheten. 

Uppdaterad den 16 februari 2023