Resestopp för kommunanställda med anledning av coronaviruset

Sedan i fredags 13/3 har Vilhelmina kommun infört ett resestopp för alla kommunanställda som ska på tjänsteärenden utanför kommunen.

Under slutet av förra veckan tog flera av kommunerna i Region 10, nätverket för inlandskommuner i Västerbotten, beslutet att stoppa resandet i ett förebyggande syfte begränsa smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Stoppet innebär även att större sammankomster som skulle ordnats i Vilhelmina, såsom konferenser, ska avbokas.

- Vi har tagit det här beslutet för att ta vårt ansvar och hjälpa till att begränsa smittspridningen. Vi uppmanar istället vår personal att delta i möten digitalt så långt det är möjligt, säger Karl-Johan Ottosson, kommunchef.

Beslutet om resestopp gäller tills vidare.

Uppdaterad den 6 augusti 2020