Polisen och kommunen har förnyat sina löften till medborgarna

Varje år tar Polisen och kommunen fram medborgarlöften tillsammans. Medborgarlöften är löften om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och förebygga brott. Fredagen den 21 april skrev företrädare för Polisen södra Lappland och Vilhelmina kommun under löftena för 2023–2024.

Den kommande perioden är det fyra löften i fokus:

  1. Kommunen och polisen ska tillsammans arbeta mot narkotika.
  2. Kommunen och polisen ska tillsammans arbeta mot motorburen problematik.
  3. Kommunen och polisen ska tillsammans arbeta brottsförebyggande genom informationsspridning.
  4. Polisen ska vara synlig och närvarande i byar genom trafikkontroller.

Löftena har tagits fram genom dialoger med medborgarna och egna medarbetare. Dessutom har finns även underlag från till exempel trygghetsenkäter och en allmän kommunenslägesbild.

Till varje löfte kommer Polisen att ha tydliga aktiviteter. Fokus är det brottsförebyggandet arbetet och samarbetet med kommunen handlar om att identifiera problem och förstå de bakomliggande orsakerna till problemen. 

De som skrev under medborgarlöftena var t.f. lokalpolisområdeschef för södra Lappland Daniel Westerberg, kommunstyrelsens ordförande Andreas Eliasson och kommunchefen Karl-Johan Ottosson.

Dokument med underskrifterna för medborgarlöftena 2023-2024.
Undertecknat dokument för medborgarlöftena som Polisen och Vilhelmina kommun har arbetat fram.

Medborgarlöften 2023-2024

Narkotika

När det gäller arbetet mot narkotika har kommunen sett en tendens till ett ökat antal orosanmälningar och därför är arbetet mot narkotika en central fråga. Tillsammans ska Polisen och kommunen arbeta för att förhindra påbörjat missbruk.

Motorburen problematik

Den motorburna problematiken har flera delar, som att inte köra onykter och att hålla sig till de ordningsföreskrifter som finns. Problematiken har delvis ändrat karaktär det senaste året, men fortfarande finns det störande körning, buskörning samt drog- och alkoholrattfylleri i Vilhelminas tätort. En enkät i skolan visar också att många ungdomar har vid något tillfälle åkt i en bil med en förare som varit påverkad. 

Informationsspridning

Delen om informationsspridning handlar om att främst förhindra inbrott och bedrägerier. Med hjälp av olika informationsinsatser vill Polisen och kommunen jobba förebyggande, till exempel för att äldre inte ska drabbas av bedragare. Inbrott har också drabbat några områden i tätorten, men enom grannsamverkan går det att sätta stopp för tjuvarna. Grannar som är intresserade av att starta upp samverkan kan kontakta Polisen för att få hjälp i starten. 

Synlighet

Det finns ett ständigt önskemål från medborgarna om att Polisen ska vara synlig och närvarande. Ett sätt att vara närvarande är bland annat att genom trafikkontroller, som inte bara kontrollerar hastighet utan även nykterhet och ett sätt att upptäcka fordon som kan vara inblandade i till exempel inbrott.

Uppdaterad den 21 april 2023