Planerat förbättringsarbete för VilNets kunder

Över jul och nyår har vi haft problem med prestandan på kvällstid till VilNet. Detta på grund av en så kallad ”flaskhals” i AC-net i Umeå.

AC-net har planerat för förbättringsarbeten och som ett första led i att få bättre prestanda på internet till VilNets kunder genom AC-net har vi blivit lovade en förbättringsåtgärd vilken ska göras idag. Detta kommer inte att föranleda några större störningar i internettrafiken.

Förutom detta planeras ett uppgraderingsarbete av AC-net tidigt på fredagsmorgonen (8/1) i Umeå och om detta arbete går bra kommer vi åter att ha tillgång till bra prestanda till VilNet och till våra användare.
Uppdaterad den 5 januari 2021