Planerat avbrott i fjärrvärmeleveranserna 23-24 augusti *Arbetet avslutat*

Den 23-24 augusti kl 6:30-17:00 blir det avbrott i fjärrvärmeleveranserna på grund av kulvertunderhåll. Avbrottet kommer påverka hela Vilhelmina.

*Arbetet med det planerade kulvertarbetet är nu avslutat och fjärrvärmeleveranserna är i drift igen*

Uppdaterad den 24 augusti 2021