Påminnelse: Fortsätt koka dricksvatten i Skansholm till annat meddelas

Vi påminner de kommunala vattenkunderna i Skansholm att fortsätta koka vattnet. Prover har skickats in till labb och vi hoppas på att få ett besked kring provtagningen så snart som möjligt.
Fortsätt att koka dricksvattnet tills annat meddelas.

Uppdaterad den 7 juni 2022