Påminnelse! Anmäl din hygieniska verksamhet innan 1 september

Sedan 1 juli finns en ny lag som innebär att fler hygieniska verksamheter måste anmälas till kommunen. Alla verksamheter som kan orsaka ”annan smitta” omfattas av lagen. Omfattas du ska uppgifterna skickas in till miljökontoret senast 1 september,

Genom den nya lagen omfattas nu även verksamheter som kan orsaka annan smitta, inte bara blodsmitta. Det innebär att skaran av anmälningspliktiga verksamheter utökas till att även omfatta bland annat dem som: 

  •  använder rakkniv/rakblad mot hud 
  •  använder skalpeller 
  •  utför håltagning med håltagningspistol 
  •  utför nagelskulptering 

 Till smitta räknas alla typer av smittämnen som kan orsaka infektioner hos en människa. 

Osäker på om du måste anmäla? 

Den nya lagen gäller barberare, nagelskulptörer och i vissa fall frisörer samt andra företagare som använder stickande eller skärande verktyg i sitt arbete. Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift. Du är också välkommen att kontakta miljökontoret om du har frågor. 

Mer information finns på Socialstyrelsens hemsida 

 

Länk till blankett 

Blankett skickas till: 

Miljö och byggnadsnämnden 
Torget 6 
912 81 Vilhelmina 

Uppdaterad den 30 augusti 2021