Nytt reningsverk för läkemedelssubstanser

Vilhelmina kommun bygger ett nytt reningsverk som kommer att ta hand om läkemedelsrester från avloppsvattnet. Kommunen har fått 10 miljoner av Naturvårdsverket för att kunna genomföra bygget av reningsverket. Arbetet har startat och reningsverket beräknas vara i drift i höst/vinter 2023.

Kommunala reningsverk är från början inte byggda för att rena läkemedel, men lättnedbrytbara läkemedel bryts ändå oftast ned i dagens reningsverk. Förr fanns det inte möjlighet att mäta rester av mediciner, men idag finns ganska god kunskap om olika metoder att både mäta och rena avloppsvatten från läkemedelsrester.
Det finns inga lagar och regler ännu kring reningen av läkemedelssubstanser, men vetskapen om att både flora och fauna kan påverkas gör att kommuner nu satsar på att förbättra reningen av avloppsvattnen. 
Uppdaterad den 15 juni 2023