Nytt projekt inom R10 ska skapa ökade förutsättningar för företag

Näringslivs- och tillväxtenheterna inom Region 10 vill tillsammans skapa ökade förutsättningar för det näringsfrämjande systemet för ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag i glesbygd.

Därför har ett projekt inom Region 10 (inlandskommuner i Norrbotten och Västerbotten) startats för att kunna göra denna utveckling.

Målet med projektet är att

  • få fler och växande företag och tar del av samhällets näringsfrämjande insatser
  • skapa en gemensam långsiktig modell för det näringsfrämjande arbetet i alla kommuner i Region 10
  • att utifrån genomförda kartläggningar veta hur samhällets stöd i olika former upplevs av företagen i Region 10.
  • Projektet ägs av Storuman Kommunföretag AB, har en styrgrupp som består av kommuncheferna i Region 10. Som stöd till projektet finns två referensgrupper, en bestående av näringslivs- och tillväxtcheferna i Region 10 och en bestående av representanter från den nationella nivån när det gäller företagsutveckling.
  • Projektet pågår fram till juli 2020 då målet är att vi gemensamt i Region 10 ska ha hittat en långsiktigt hållbar lösning för näringslivsutveckling utifrån företagens behov.

Projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Västerbotten och Norrbotten, samt alla tio kommunerna inom Region 10 och pågår till 200630.
För mera information kontakta Projektansvarig, Johan Duvdahl, 070/379 3115 eller Projektledare Johneric Halvarsson, 072/213 8494.

Uppdaterad den 5 augusti 2020