Nytt näringslivsråd samlar företagare och kommunen i gemensamma frågor

Ett nytt näringslivsråd har bildats i Vilhelmina som ska samla företagare och kommunen kring näringslivsfrågor och på så vis skapa en smidig dialog och informationsutbyte mellan parterna. ”Målet är att vi ska öka samarbetet och kommunikationen för en närmare dialog och positiv utveckling av vårt näringsliv, säger näringslivschefen Ulrica Olsson.

Redan i början av året har uppstarten påbörjats, och nu är det nya Näringslivsrådet i Vilhelmina officiellt instiftat sedan ett beslut togs i kommunstyrelsen i slutet av maj.
Rådet ska fungera som ett samråd och ömsesidig informationsutbyte och kommunikationsyta i näringslivsfrågor.

Från kommunens sida deltar kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande, kommunchef, näringslivschef och personal från näringslivskontoret som träffar sex representanter från Företagarna och Vilhelmina Handel ett antal gånger per år. Beroende på mötets innehåll kan även andra nyckelpersoner delta.

- Att vi tillsammans startat ett näringslivsråd i Vilhelmina känns mycket bra och målet är att vi ska öka samarbetet och kommunikationen för en närmare dialog och positiv utveckling av vårt näringsliv, säger näringslivschefen Ulrica Olsson.

Näringslivsrådets uppdrag är att förstärka och formalisera dialogen mellan näringslivets och kommunens företrädare. Inför större beslut som berör näringslivet ska näringslivsrådets synpunkter inhämtas.

- Genom ökat samarbete mellan näringsliv och kommun kan vi underlätta för, stimulera och lyssna på det lokala entreprenörskapet, säger Annika Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Tillsammans kommer rådet bland annat att arbeta fram en handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat.

Uppdaterad den 29 november 2022