Nytt bidrag ska stärka samverkan mellan skola, socialtjänst och primärvård

Antalet barn och unga som har det tungt i skolan och dessutom mår dåligt har under flera år ökat. I Vilhelmina kommun har man sett behov att samverka mellan olika verksamheter – något som nu blir verklighet med en ny satsning från Skolverket och Socialstyrelsen.

I dagsläget finns det flera funktioner i samhället som ska fånga upp unga som mår dåligt och ge dem hjälp – men på olika sätt. Nu ska medel från Skolverket och Socialstyrelsen hjälpa 16 lokala utvecklingsarbeten i Sverige att utveckla sitt arbetssätt och ta tag i utmaningarna kring konkret samverkan.
- Samarbetet är viktigt i den här frågan. Skolan, socialtjänsten och landstinget ska titta på problematiken tillsammans, och hjälpas åt för att möta den problembild som vi ser på var sitt håll, säger utbildningschefen Christer Staaf.

Satsningen TSI, Tidiga och Samordnade Insatser för Barn och Unga, pågår under två år och ska skapa förutsättningar för dels ett nationellt nätverk, där goda exempel kan spridas och få en jämlik hantering, och dels bidra till verksamhetsutveckling, där de deltagande utvecklingsarbetena får en gedigen utbildning i vardagspraktisk samordnat samarbete och kan dra nytta av den samlade kunskapen i nätverket.
- Med hjälp av externa pengar kan vi fördjupa arbetet och få professionellt stöd med att utveckla vårt lokala team, säger socialchefen Roland Bång.

Bland utvecklingsarbetena som fått medel är det endast Vilhelmina och Åsele som representerar små kommuner.
- Det bildas en glesbygdsgrupp där Åsele och Vilhelmina är de enda som har småkommunsperspektivet, och det blir särskilt intressant. Och med oss har vi Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet som håller i utbildningen. Med detta arbete vill vi få till en förändring, säger Roland Bång.

Uppdaterad den 29 november 2022