Ny majoritet klubbad i Vilhelminas kommunfullmäktige

Vilhelminas nya kommunalråd heter Annika Andersson (C). Det står klart efter måndagens kommunfullmäktige.

Måndagens kommunfullmäktige markerade punkt för den kommande mandatperioden, och det står nu klart hur de politiska rollerna kommer att fördelas. Den nya majoriteten kallar sig för koalitionen och består av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, Feministiskt initiativ och Politiskt alternativ.

Annika Andersson (C) blir kommunstyrelsens ordförande, och åtföljs av Magnus Johansson (S) som vice ordförande och Ivan Larsson som andre vice ordförande.
- Att som 34-årig kvinna bli vald till kommunalråd är helt fantastiskt. Nu är valfullmäktige över och vi kan fokusera på att forma vår politiska plattform för Vilhelminabornas bästa, säger Annika Andersson (C).

Annika Andersson blir därmed även Vilhelmina kommuns kommunalråd, men fullmäktige kommer framåt att utreda möjligheten att ha ett delat ledarskap, en fråga som väckts av Koalitionen.

Måndagens fullmäktige betyder alltså att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet under namnet Framtid Vilhelmina går in i opposition. Sverigedemokraterna har en fristående roll och ingår inte i något partisamarbete.
- Vi går in i den nya mandatperioden taggade och stärkta för att bedriva vår politik utifrån en oppositionsroll, säger Magnus Johansson (S).


Kommunstyrelsen:

Ordförande: Annika andersson (C)
Vice ordförande: Magnus Johansson (S)
Andre vice ordförande: Ivan Larsson (C)

Utbildningsnämnden:

Ordförande: Johnny Kärkkäinen (KD)
Vice ordförande: Viveka Abramsson (S)

Socialnämnden:

Ordförande: Rickard Norberg
Vice ordförande: Annika Wibrell (S)

Miljö- och byggnadsnämnden:

Ordförande: Ulf Grahn (C)
Vice ordförande: Mikael Danielsson (S)

Kommunfullmäktiges presidium:

Ordförande: Marita Stinnerbom (C)
Vice ordförande: KG Abramsson (S)
Andre vice ordförande: Inez Abrahamsson (F!)

Valnämnd:
Ordförande: Max Fredriksson (KD)
Vice ordförande: Ewa Hed (S)

Överförmyndare: Väljs vid senare tillfälle

Uppdaterad den 29 november 2022