Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Från och med den 1 augusti 2022 gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Där står bland annat att detaljhandlare som ska sälja sådana produkter till konsumenter först måste anmäla det.

Du som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter måste från och med den 1 augusti 2022 anmäla det till kommunen eller till Folkhälsomyndigheten. Det gäller även om du har sålt produkterna innan och även om du har tillstånd för att sälja tobaksvaror. Du får inte sälja dessa produkter innan anmälan har lämnats in.

Blankett till anmälan finns här

Egenkontroll
Du som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva egenkontroll över både försäljningen och den övriga hanteringen av tobaksfria nikotinprodukter och se till att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten. I egenkontrollprogrammet ska du beskriva vilka rutiner verksamheten har för att följa lagen. I anmälan till kommunen eller Folkhälso-myndigheten ska du bifoga egenkontrollprogrammet.

Om några uppgifter ändras efter att anmälan har lämnats in ska ändringarna utan dröjsmål anmälas till kommunen respektive Folkhälsomyndigheten.

För mer information se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Se även informationsblad om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Vid funderingar kontakta miljö och bygg via växeln på telefonnummer 0940-14000 eller via mail mbn@vilhelmina.se

Uppdaterad den 1 juli 2022