Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen från 1 juli

För att minska smittspridningen av coronaviruset har riksdagen beslutat om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen träder i kraft från och med 1 juli och gäller till och med 31 december 2020.

Det finns en hög risk att många människor nu börjar röra sig ute i större utsträckning och bland annat besöker serveringsställen. Den nya lagen är därför också en åtgärd för att kunna agera mer långsiktigt och därmed bidra till att undvika en potentiell andra våg av smittspridning. Detta, tillsammans med behovet av en tydlig och hållbar tillsyn, har lett till att lagen skyndsamt tagits fram.

Lagen ger kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd, utöver tillsyn, befogenhet att meddela förelägganden som krävs samt möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna för att undvika trängsel. Förelägganden och förbud kan förenas med vite om åtgärder inte vidtas. Tidigare var det smittskyddsläkaren i regionen som kunde besluta om stängning av restauranger.

Vill ni läsa mer?

 

Här finns mer infos: Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen från 1/7

Uppdaterad den 29 november 2022