Ny kurs ska hjälpa förskolevikarier

Att det råder personalbrist inom förskolan är ingen hemlighet. Nu skapar Vilhelmina kommun och Vilhelmina Lärcentrum nya förutsättningar för att hitta vikarier – genom en ny introduktionskurs.

Efter att i flera år brottats med vikariebrist på förskolor ska en ny introduktionskurs hjälpa nya vikarier in i arbetet. Det efter ett initiativ från Vilhelmina kommuns förskolechefer Katarina Wikström, Maria Alenius och Agnetha Jonsson.
- Det är svårt i att få tag i vikarier, och vi kände att vi måste göra något för att få fler som är intresserade av att jobba hos oss. Så vi är väldigt glada att 21 personer anmält sig till kursen, berättar förskolechefen Maria Alenius.

Under en veckas tid får deltagarna vägledning av kursledarna Pia Gustafsson och Greta Södermark som lyfter ämnen som skollagen, sekretess och läroplanen.
- Det är bra att man provar nya vägar för att möte behoven av vikarier. Ifjol höll vi en utbildning för barnskötare och alla de behövdes i förskolan, säger Pia Gustafsson.
Kursdeltagarna får dessutom göra ett studiebesök på en förskola under veckans gång.
- Vi har haft flera vikarier som aldrig tidigare satt en fot inne på en förskola. Så med den här kursen vill vi kunna ge en förförståelse för vad man kommer jobba med, säger Maria Alenius.

Kursen hålls i regi av Vilhelmina Lärcentrum, som ständigt försöker utöka utbildningsmöjligheterna i inlandet och Vilhelmina.
- Just nu så för vi tillsammans med Akademi Norr en dialog med Luleå Tekniska Universitet om hur man ska underlätta för inlandsbor att utbilda sig till förskollärare. Det känns spännande, berättar Lärcentrums rektor Lars Gavelin.

Uppdaterad den 29 november 2022