Ny avfallsplan 2019-2022

Vilhelmina kommun har tagit en ny avfallsplan som gäller 2019-2022. Avfallsplanen utgör tillsammans med föreskrifterna den kommunala renhållningsordningen som ska finnas i varje kommun.

Renhållningsordningen är styrande dokument för hur kommunen ska arbeta med hanteringen av avfall samt vad kommuninvånare har för rättigheter och skyldigheter. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Det är ett politiskt dokument som ska peka ut riktningen mot en mer hållbar avfallshantering och ett mer hållbart samhälle.

Vår nya avfallsplan hittar du här

Här hittar du samtliga föreskrifter kring avfall

Uppdaterad den 5 augusti 2020