Nu kan du hantera dina byggnadsärenden via e-tjänst

Vilhelmina kommuns e-tjänster får nu ytterligare tillskott i form av bygglovstjänster.

Tidigare i år lanserade Vilhelmina kommun en ny självserviceportal. Nu tillkommer fyra nya tjänster i portalen som ska förenkla för dig som medborgare.

De nya e-tjänsterna är:

  • Ansöka om förhandsbesked
  • Ansöka om bygglov, rivningslov eller marklov
  • Ansöka om bygglov för skyltar
  • Anmäla certifierad kontrollansvarig

Här hittar du våra e-tjänster

Arbetet med att förenkla vardagen för dig som medborgare i din kontakt med Vilhelmina kommun fortsätter, och under 2019 kommer e-tjänsterna att kompletteras med en tjänst för ansökan om Strandskyddsdispens samt flera tjänster inom skola och utbildning, såsom ansökan om förskola.

Sedan tidigare finns också tjänster i samverkan med Verksamt.se som riktar sig till dig som företagare, samt möjlighet att läsa av vattenmätare.

För att använda e-tjänster behöver du en e-legitimation.

Har du aldrig testat e-tjänster förut? Läs hur man gör i handboken.

Uppdaterad den 29 november 2022