Nu är det hög tid att plocka lupiner

Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för att minska bestånden av lupiner inom kommunen. Det är nu dags att plocka alla blommor innan frökapslarna exploderar och sprider sig flera meter.

Lägg alla plockade blommor och rotdelar i genomskinliga säckar och lämna in dem på återvinningscentralen som restavfall. Det är viktigt att knyta igen säcken så att frön och rotbitar inte sprider sig på vägen.

Har du uppmärksammat stora bestånd av blomsterlupiner?

Hjälp till att registrera när du har sett någon av alla främmande arter av djur och blommor som vi har i Sverige. Tillsammans kan vi minska deras bestånd och skapa möjligheter till biologisk mångfald.
Uppdaterad den 4 juli 2024