Nu är återvinningstationen i Dikanäs öppen

Nu är vår nya återvinningstation i Dikanäs klar och öppen för alla som ska lämna sina förpackningar.

Du som fritidshusägare och boende inom kommunen hittar den nya stationen på samma ställe som tidigare. Här kan du även lämna uttjänta batterier.

På återvinningscentralen finns tillfälliga behållare utställda för större förpackningar av kartong och plast. Dessa kan även nyttjas av dig som företag fram till och med 31 mars.

Trevlig vårvinter!
Samhällsbyggnadsenheten

Uppdaterad den 4 mars 2024