Norrbottens flygflottilj har flygövning 29 maj till 9 juni

Under perioden 29 maj till 9 juni arrangerar Sverige, Finland, Norge och Danmark en internationell flygövning och norra Norrland är en del i övningsområdet. Lågflygning och överljudsflygning planeras, vilket kan ge kraftiga smällar. Dessutom är flygplanen utrustade med så kallade motmedel i form av facklor som släpps i luften och som kan upplevas som kort flammande ljus.

Övningen kallas Arctic Challenge Exercise 2023, ACE 23. I år deltar cirka 120 flygplan inklusive tankerflygplan och ledningsflygplan samt cirka 2 700 deltagare från 14 olika nationer.

Svenska och utländska luftvärnsförband, i form av simulerat markhot, kommer att finnas inom svenskt övningsområde i Norrbotten och Västerbotten. Under övningen kommer dessa att vara rörliga och byta platser.

Övningen kommer att bedrivas från fyra olika flygbaser och tre länder:

  • Luleå Kallax Airport (Norrbottens flygflottiljs huvudbas), Luleå, Sverige.
  • Örland flygbas, Norge
  • Rovaniemi och Pirkkala i Finland. 

Flygpass

Varje dag under övningen genomförs två flygpass kopplat till ACE. Flygning utanför övningen kan även ske mellan flygpassen.

09.00-11.00 (start från 15 min innan och landning upp till 30 min efter med enstaka enheter).

13.30-16.30 (start från 15 min innan och landning upp till 30 min efter med enstaka enheter).

På förmiddagen kommer flygningen att ske i tre olika flygövningsområden – ett i Norge, ett i Sverige och ett i Finland. På eftermiddagen kommer samtliga nationer att flyga i det unika övningsområdet för ACE 23 i Sverige, Finland och Norge – huvuddelen av detta flygområde är i Sverige. 

Flygövningsområdet för ACE 23
Flygövningsområdet för ACE 23

Överljudsflygning

Både lågflygning och överljudsflygning planeras. Vid överljudsflygning bildas en tryckvåg framför planet och när denna når marken KAN det uppfattas som en kraftig smäll. Ibland hörs det mindre och ibland hörs det mer. Det som är avgörande för hur mycket som hörs är bland annat väder- och vindförhållanden.

Uppdaterad den 16 maj 2023