Nationaldagsfirande 6/6

Efter två års uppehåll kan vi äntligen fira Nationaldagen på traditionellt sätt igen.

Program:

Kl 11 Ekumenisk friluftsgudtjänst
Plats Folkets hus

Kl 12 Nationaldagsfirande
Plats Folkets hus
Konferencier Kent Löfgren
Sång av Kyrkokören
Sång av Laila Eliasson och Jan karlsson
Nationaldagstal av kommunfullmäktiges ordförande Marita Stinnerbom
Välkomnande av Vilhelminas nya svenska medborgare
Sång av Kyrkokören
Nationalsången
Kaffeservering av Hemvärnet.

Kl 13 Barnens egen dag
En aktivitetsdag i regi av Vilhelmina Pingstförsamling
Plats: Området runt Pingstkyrkan
Se separat annonsering.

Istället för en blomma till de medverkande kommer en gåva att översändas till Majblomman i Vilhelmina.

Arrangörer:

Vilhelminabor, Vilhelmina kommun, Vilhelmina Lions club, Vilhelmina församling, Folkets hus, Vilhelmina pingstförsamling, Hemvärnet.

 

 

Uppdaterad den 29 november 2022