Näringslivskontoren i Region 10 boostar sig med kunskap om hållbar affärsutveckling

För att nå de globala målen krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar om social och miljömässig hållbarhet. Oavsett hur stort eller litet ett företaget är och oavsett bransch kan alla företag bidra till de globala målen.

Näringslivskontoren i Region 10, tio inlandskommuner i Norrbotten och Västerbotten, laddar med mer kunskap för hållbar affärsutveckling. Via projektet NiMR. Näringsliv i möjligheternas region, har man till sin hjälp knutit till sig nätverket Sustainergies som hjälper affärscoacherna att bli så skickliga som möjligt i att integrera hållbar utveckling som ett perspektiv i sin coachning av de lokala småföretagarna.

- Vi affärscoacher i kommunerna utbildas och stöttas av en resurs för att i vår tur kunna jobba nära entreprenörerna väva in hållbarhetstänket i vårt dagliga arbete med företagen i Region 10, säger Kristina Axelsson, affärscoach i Vilhelmina kommun.

I grunden handlar det om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt i alla led.
- Vi vet att många företagare i vår region redan idag jobbar med hållbarhet. Det vi kan hjälpa till med är att belysa dessa insatser och betona vikten av att faktiskt berätta om det man gör. Kanske kan man också genom att addera någon insats rent konkret påverka utvecklingen i samhället positivt, säger Aleksandra Simanovskaya, affärscoach i Malå.

 

 

 

Uppdaterad den 29 november 2022