MYNDIGHETSMEDDELANDE - Varning för svaga isar i Västerbotten

Det varma vädret gör att isarna på sjöar och vattendrag snabbt blir svaga och förrädiska att befinna sig på. Olycksrisken är stor.

Räddningstjänsterna, Polisen, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten uppmanar allmänheten att inte ge sig ut på istäckta sjöar och vattendrag.

Uppdaterad den 29 november 2022