Munskydd införs inom den kommunala färdtjänsten i Västerbotten

Munskydd införs inom den kommunala färdtjänsten i Västerbotten. Samtliga 15 kommuner har vid en samverkanskonferens fattat beslut om att följa Region Västerbottens rekommendation.

Under tisdagens samverkanskonferens (2 feb) rekommenderade Region Västerbotten länets kommuner att införa munskydd i den kommunala färdtjänsten. Munskydd används sedan en tid tillbaka inom Region Västerbottens sjuktransporter.   

Vid ett extrainsatt samverkanstillfälle under torsdag 4 februari beslutades att alla 15 kommuner kommer att följa Region Västerbottens rekommendation. Beslutet innebär att länets kommuner succesivt och senast den 15 februari inför munskydd inom den kommunala färdtjänsten.

Föraren rekommenderas att använda munskydd och erbjuder resenären ett munskydd vid avfärd.

Via den gemensamma inköpsorganisationen har länets kommuner god tillgång till den typ av munskydd som rekommenderas.

Vilhelmina kommun ställer sig bakom beslutet och arbetar för att införa munskydd inom färdtjänsten så snart som möjligt. 

Uppdaterad den 29 november 2022