Länsstyrelsen söker begravningsombud

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen begravningsombud i varje kommun.

Enligt begravningslagen ska Länsstyrelsen ge alla kommuner, trossamfund och livsåskådningsorganisationer tillfälle att skicka in förslag på lämpliga personer för uppdraget. Länsstyrelsen i Norrbotten förordnar begravningsombud i Norrbottens och Västerbottens län.
 
Länsstyrelsen vill härmed ge er tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som begravningsombud i er kommun. Förordnandet sträcker sig under tiden januari 2019 - december 2022.
 
Länsstyrelsen önskar skriftligt motiverade förslag senast den 13 november 2018 till:
norrbotten@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Norrbottens län 
971 86 Luleå

Uppdaterad den 5 augusti 2020