Lagändring som gäller dig som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet med stickande och/eller skärande verktyg

Den 1 juli sker en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling. Det innebär att från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande/skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Tidigare har anmälningsplikten enbart gällt i de fall det finns risk för blodsmitta.

De nya reglerna innebär att exempelvis rakkniv mot hunden, håltagningspistol och användande av andra typer av skärande/stickande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare nu omfattas av anmälningsplikten. Det innebär att även barberare, nagelsalonger, håltagningsverksamheter och frisörer kan vara anmälningspliktiga.  

Anmälan av befintliga verksamheter ska ske senast den 1 september 2021

Lagändringen innebär att du blir anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. Om du redan har en verksamhet som kan tänkas omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till oss senast den 1 september 2021.

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift. Du är också välkommen att kontakta miljökontoret om du har frågor.

Länk till blankett
Blankett skickas till:

Miljö och byggnadsnämnden
Torget 6
912 81 Vilhelmina

Uppdaterad den 29 november 2022