Kort från kommunfullmäktige

Under måndagen var det kommunfullmäktige i Vilhelmina. Här är ett litet axplock av de beslut som togs.

Familjeomsorgen återgår till 40 timmars veckor

Sedan 2017 har Individ- och familjeomsorgen i Vilhelmina jobbat inom projektet Bemanning i balans. Detta har inneburit 32 timmars arbetsveckor för personalen så att de skulle få längre återhämtning från jobbet.

Under projektet har socialförvaltningen sett ett ökat välbefinnande hos sina anställda och personalgruppen har varit positivt inställda till projektet. Men på grund av bristande resurser och besparingar beslutades det i kommunfullmäktige att de anställda ska gå upp till 40 timmars veckor igen. Detta för att få ihop årets sommarschema och resterande organisation.  

Centerpartiet och socialdemokraternas förslag till budget 2021 röstades igenom

Budgeten för 2020 har inneburit stora nedskärningar med besparingar för närmare 50 miljoner för kommunen. Inför 2021 används en ny budgetmodell som är framtagen av Sveriges kommuner och Regioner. Där har man tagit fram tekniska ramar för att se var prioriteringarna ska ske.

Förslaget som röstades igenom under kommunfullmäktige var kommunstyrelsens budgetförslag från centerpartiet och socialdemokraterna där prioriteringarna bland annat innebar en oförändrad skattesats.

Läs mer om de olika budgetförslagen och vad som togs upp under kommunfullmäktige.

Uppdaterad den 29 november 2022