Kommunfullmäktige sammanträder 16/5

Kommunfullmäktige sammanträder 16/5 i Östgården, Folkets hus, kl 10.00.

Se kallelse och bilagor här

Länk till webbsändning.

Ärendelista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Information från kommunchefen
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Motion - tillfälligt stopp för rivning av bostadshus på Strandvägen 8
 6. Motion om gratis mellanmål för elever från förskoleklass till årskurs 6
 7. Interpellation - Anmälan till IVO om brister i äldreomsorgen
 8. Medborgarförslag gällande föreningslokal i Malgovik
 9. Ekonomisk redovisning
 10. Allmänpolitisk debatt
 11. Revisorernas rapport till fullmäktige
 12. Årsredovisning 2021 Vilhelmina kommun
 13. Ansvarsfrihet för förtroendeorganisationen 2021
 14. Bolagisering av avgiftskollektiven
 15. Förbundsordning Södra Lapplands Gymnasieförbund
 16. Resepolicy
 17. Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vilhelmina kommun
 18. Årsredovisning 2021 för kommunalförbundet Lystkom
 19. Valärenden
 20. Delgivningar
Uppdaterad den 29 november 2022