Kommunfullmäktige 26/10 - ärendelista och webblänk

Den 26 oktober sammanträder kommunfullmäktige i Vilhelmina Folkets Hus, kl. 10:00. Se ärendelistan nedan.

Här hittar du handlingar

Klicka här för att se webbsändningen

Ärendelista

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Motioner
4. Interpellationer
5. Medborgarförslag
6. Ekonomisk redovisning
7. Delårsrapport 2020
8. Revidering av tillämpningsregler och taxor för förskola och fritidshem i Vilhelmina kommun
9. Taxa Simhallen 2021
10. Lunchpriser kostverksamheten
11.Obligatorisk utsortering av matavfall
12. Särskilda boendeplatser i Saxnäs
13. Akademi Norr – ansvarsfrihet för 2019
14. Folkinitiativ
15. Avveckling South Lapland HoldCo AB
16. Bolagsordning South Lapland Airport AB
17. Ägardirektiv South Lapland Airport AB
18. Bolagsordning Vilhelmina Bostäder AB
19. Bolagsordning Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB
20. Redovisning kommunalt partistöd
21. Förtroendemannaberedning
22. Revidering av kommunstyrelsens reglemente
23. Villkor för statsstöd till South Lapland Airport enligt Gruppundantagsförordningen
(GBER) för år 2020
24. Digitaliseringsstrategi Vilhelmina kommun
25. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 2018
26. Förbundsordning och reglemente för kommunalförbundet Lystkom
27. Sammanträdesplan 2021
28. Valärenden
29. Delgivningar

Uppdaterad den 29 november 2022