Kommunfullmäktige 14/6

Den 14 juni sammanträder kommunfullmäktige kl. 10:00 och mötet kommer vara digitalt.

Klicka här för att se kommunfullmäktige digitalt

Här hittar du kallelsen och handlingar

Ärendelista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Motioner                   
 4. Interpellationer
 5. Medborgarförslag
 6. Redovisning av motioner och medborgarförslag
 7. Ekonomisk redovisning
 8. Allmänpolitisk debatt
 9. Taxa Simhallen 2022
 10. Prissättning Vilhelmina kyrkstad 2022
 11. Taxor inom utvecklingsenhetens verksamheter
 12. Taxa Serveringstillstånd 2022
 13. Avgift registreringslotteri
 14. Taxa Allmänna handlingar, kopior, utskrifter m.m 2022
 15. Taxa Räddningstjänsten 2022
 16. Taxor IT-enheten 2022
 17. VA-taxa 2022
 18. Budget 2022
 19. Gymnasieförbund Region 10
 20. Ansvarsfrihet för år 2020 Partnerskap Inland – Akademi Norr
 21. Valkretsindelning för regionfullmäktige
 22. Valärenden
 23. Delgivningar           

Ärendelista i PDF

Uppdaterad den 29 november 2022