Klart: kommunen köper fastigheten Skogen 1

Kommunfullmäktige beslutade under dagens sammanträde att förvärva fastigheten Skogen 1, Bilbolagets nuvarande lokaler.

Detta är på grund av att Malgomajskolan 3:s tidigare byggnad är i dåligt skick.  I fastigheten kommer Malgomajskolan bedriva fordonsprogrammets undervisning.

Uppdaterad den 6 augusti 2020