Information till dig som funderar på att bygga Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får även uppföra attefallshus max 30 m2 .
Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Den 1 augusti iår så ändrades reglerna kring attefallshus som nu får vara max 30 m2 mot tidigare 25m2

Miljö- och byggnadsnämnden vill informera att byggnaden är bygglovsfri men kräver en anmälan till oss.

Här kan ni läsa mer om attefallsbyggnader

Uppdaterad den 14 oktober 2020